Welcome Guest [Log In] [Register]
Viewing Single Post From: Твоҏане на NSL
FlameAI

Лєв и кӯтица (Л. Н. Толстой)

Во Лондону казаху дикых звѣрёв и для смотҏаня jѧху пѣнѧѕі або псов и коток jaко jѣду дикым звѣрям.

Jедному человѣку je хтело сѧ посмотҏати звѣрёв: он быше цапал на вулице кӯчонку дай je ношал jejo во звѣринец. Него je нѣхали смотҏать, а кӯчонку быше jѧли дай je шибнули во клѣть ко льву за јѣдане.

Кутица быше поджѧла хвост и je прижѧла сѧ в ѫґъл клѣти. Лєв быше подидал ко нїї дай je поѫхал jejo.

Кӯтица быше легла на заду, хтѣше да подjѧла лапицы дай je стала мāхати хвостиком.

Лєв быше троґнул jejo лапой дай je превретнул.

Кутица быше вскокнула дай je стала пред львом на задныja лапицы.

Лєв смотҏаше на кӯтицу, врňташе глňву со стрňны на стрňну дай нѣ троґаше jejo.

Jiды ґосподин je шибнул льву мѧсу, лєв быше оторъвал кусек и je поставил кӯтице.

Вѣч˘ром, jiды лєв je легл спать, кӯтица быше легла обоко нега дай je логала св˘ю глňву jему на лапу.

Со тых времен кӯтица жише во jeдноjу клѣти со львом, лєв нѣ троґаше jejo, jѣдаше jѣду, спаше со неjѫ заједно, дай нѣды jiграше со неjѫ.

Jeдин раз пан быше пришел ўво звѣринец и je познал св˘ю кӯтицу; он быше зрѣчил, џе кӯтица je jег˘йнaja влňднаjа, дай je зпрошал ґосподина звѣринца подати jему. Ґосподин хтеше подати, алѣ, jiды толiко je зачѧдли зовати кӯтицу, че би jѧти jejo jiз клѣти, лєв быше сѧ загнѣвал и je зарычал.

Тако су прожили лєв и кӯтица цѣлу рочину во jeдной клѣти.

Чрез рочину кӯтица быше занемочнула дай jiздохла. Лєв je престал jѣдати, дай всё ѫхаше, лізаше кӯтицу дай троґаше jejo лапой.

Jiды jон je зрозумил, џе jона je змєрла, jон враз быше вскокнул, хтѣше да сѧ загнѣвал, хтѣше да стал хлыстати себѧ хвостом по бокам, хтѣше да шибнул сѧ на стѣну клѣти дай je стал ґрызати зас˘вы дай пол.

Цѣлый день jон быше сѧ бил, хтѣше да сѧ мєтал ўво клѣти хтѣше да ревел, затем хтѣше да легл обоко мєртвої кӯтицы дай je зтіхл. Ґосподин хтеше уношати мєртву кӯтицу, алѣ лєв нікога несть нѣхал ко нїї.

Ґосподин мысляше, џе лєв хте забудне св˘ю пѣчаль, jeжели jему jѧти jiну кӯтицу, дай je нѣхал ко нему во клѣть живу кӯтицу; алѣ лєв втойчас jiзорвал jejo на кусцы. Затем он je обjѧл св˘ими лапами мєртву кӯтицу дай тако лежаше пѧть днёв.

Ўво шестый день лєв je змєрл.
Offline Profile Quote Post
Твоҏане на NSL · Besěduj tu